ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ: Διαθέτει 4 κανάλια επεξεργασίας σήματος και επίσης με 4 ανεξάρτητα κανάλια συμπίεσης, ο συλλεγόμενος ήχος χωρίζεται σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων για ξεχωριστή ανάλυση, επεξεργασία και επαναλαμβανόμενη, επίσης διαθέτει βελτιστοποίηση ανίχνευσης συγχρονισμού θορύβου ομιλίας, μείωση θορύβου σε στρώσεις για τη μείωση του θορύβου του περιβάλλοντος, ακύρωση ακουστικών σχολίων. Υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες για διαφορετικές ατμόσφαιρες, στάνταρ, μείωση θορύβου και τρόπους τηλεπηνίου.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2

Εμφάνιση πλευρικής γραμμής