ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ: Χαρακτηριστικά κανάλια επεξεργασίας σημάτων 4, αλλά και με ανεξάρτητα κανάλια συμπίεσης 4, ο συλλεγμένος ήχος χωρίζεται σε διαφορετικές περιοχές συχνότητας για χωριστή ανάλυση, επεξεργασία και επανάληψη, διαθέτει επίσης βελτιστοποίηση ανίχνευσης συγχρονισμού θορύβου ομιλίας, για τη μείωση του θορύβου του περιβάλλοντος, ακουστική ανάδραση. Υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες για διαφορετικές ατμόσφαιρες, στάνταρ, μείωση θορύβου και τηλεχειρισμού.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2

Εμφάνιση πλευρικής γραμμής