Από το πέρασμα του νόμου για την ακρόαση του 2017, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εργάζεται για τη δημιουργία κανονισμών σχετικά με αυτή τη νέα κατηγορία συσκευών ακοής. Οι εξωχρηματιστηριακές συσκευές που προορίζονται ειδικά για άτομα με απώλεια ακοής δεν κυκλοφορούν ακόμη στην αγορά. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε μια συσκευή που ισχυρίζεται ότι είναι σε αυτή τη νέα κατηγορία, ο αγοραστής προσέξτε. Το επόμενο βήμα θα είναι η Ανακοίνωση Προτεινόμενης Δημιουργίας Κανόνων (NPRM) που θα εκδοθεί από την FDA, ακολουθούμενη από μια ανοικτή περίοδο σχολιασμού και στη συνέχεια από τους τελικούς κανόνες. Αφού ισχύουν οι τελικοί κανόνες, εξακολουθείτε να πρέπει να είστε εκπαιδευμένος καταναλωτής: μάθετε όσα μπορείτε σχετικά με τη συσκευή πριν κάνετε την αγορά.

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 4

Εμφάνιση πλευρικής γραμμής