Το Θερμόμετρο Αναγνώρισης Προσώπου με το AI Thermal Imager ανιχνεύει τη θερμοκρασία του σώματος, βοηθώντας στη διατήρηση της ασφάλειας των ανθρώπων και των χώρων

Το Θερμόμετρο Αναγνώρισης Προσώπου με το AI Thermal Imager ανιχνεύει τη θερμοκρασία του σώματος, βοηθώντας στη διατήρηση των ατόμων και